Detes Trade, a.s.

Rating a informácie o Detes Trade, a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Detes Trade, a.s. 14040 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 68755. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 92.0683% spoločností je horších ako Detes Trade, a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Detes Trade, a.s." href="http://detes-trade.sk-rating.com/">
   <img src="http://detes-trade.sk-rating.com/detes-trade.png" width="150" height="25" alt="Rating Detes Trade, a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Detes Trade, a.s.

Odkazy

Spoločnosť je vedená v registri účtovníkov.

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia